Family
Father : Hanasaki Syouichirou
Voice/ Nakata Kazuhiro
Mother : Hanasaki Sakura
Voice/ Suzuka Chiharu